Erkkajooga logo, pohjana Erkkajoogan Vertaiset ry:n logolle